GIỚI THIỆU VỀ IMMSGIỚI THIỆU VỀ IMMS10:44 21/01/2013
GIỚI THIỆU VĂN HÓA DOANH NGHIỆP IMMS GIỚI THIỆU VĂN HÓA DOANH NGHIỆP IMMS 11:22 21/11/2012Người ta thường nói có thể đi lên từ tay không về vốn, nhưng không bao giờ có thể đi lên từ tay không về văn hóa. Văn hóa chính là nền tảng, là bản sắc kinh doanh, là sức mạnh cạnh tranh bền vững và là động lực phát...
GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt 1.900 USD năm 2013GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt 1.900 USD năm 201308:19 24/12/2013Tính toán của Người Đồng Hành dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê (GSO) cho thấy GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2013 đạt 1.900 USD, tăng so với 1.749 USD của năm 2012.
Thư của Tổng Giám Đốc thân gửi tập thể nhân viên IMMSThư của Tổng Giám Đốc thân gửi tập thể nhân viên IMMS09:44 21/11/2012Mục tiêu của chúng ta là trở thành một công ty hùng mạnh, lấy sức mạnh tập thể làm nền tảng và phát huy những thế mạnh về văn hóa, đưa công ty IMMS phát triển bền vững và vươn lên tầm cao mới trong thị trường tài chính.
< 1 2 3 ... 10 >